اینفوگرافی مراحل رشد و توسعه استارتاپ

گرچه استارتاپ‌ها مدل‌های درآمدی کسب‌وکار متنوعی دارند، اما تقریبا هر کسب‌وکار نوپایی مراحل رشد یکسانی با دیگر کسب‌وکارها را در مسیر بزرگ شدنش تجربه می‌کند. انواع مدل‌های تقسیم بندی مراحل رشد زندگی استارتاپ‌ها وجود دارد که در اینفوگرافی زیر از با تمرکز بر سرمایه‌ مورد نیاز و منابعی که می‌توان از آن سرمایه جذب کرد، توضیحاتی در مورد مراحل رشد استارتاپ‌ها با استفاده از منابع معتبر آورده‌ایم.

در این اینفوگرافی «ویژگی‌های مراحل رشد» و «فاکتورهای تعیین مراحل رشد» استارتاپ‌ها را با تمرکز بر جذب سرمایه و نگاه سرمایه‌گذاران می‌توانید ببینید:

 

اینفوگرافی مراحل رشد استارتاپ‌ها

 

دانلود اینفوگرافی