هاب، میزبان رویداد همفکر ۵ تیرماه ۱۳۹۸

رویداد همفکر در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸ با میزبانی شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب) برگزار شد. در این گردهمایی فعالان کهنه کار و تازه کار اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری به تبادل ایده‌ها و نظرات پرداختند.

رویداد همفکر در محل شرکت هاب- دانشگاه شهید بهشتی- ۵ تیرماه ۱۳۹۸